Eye Exam

VELKOMMEN TIL OPPDAL ØYEKLINIKK

Spesialistpraksis i øyesykdommer

Oppdal øyeklinikk tok over etter øyelege Harald Guldsten den 01.04.20.

 
Eye Test

TIMEAVTALE

Timeavtale hos øyelege tildeles etter henvisning fra lege, optiker eller helsestasjon. Time tildeles vanligvis per SMS. De som ikke er registrert med mobiltelefon får tilsendt timekort.

Ved behov for endring av tildelt time eller bestilling av kontrolltime send helst e-post til post@oppdaloyeklinikk.no eller

SMS til +47 40 15 99 95.

Husk å oppgi navn, fødselsdato og telefonnummer ved alle henvendelser.

Ubenyttet time belastes med egenandel pluss fakturagebyr.

 

CORONA

Du må IKKE komme inn til oss hvis du 

- Er i karantene eller isolasjon

- Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

- Hvis du ikke føler deg helt frisk


Dette medfører økt risiko for smitte blant en sårbar gruppe samt at vi blir nødt til å holde stengt i minst 2 uker. 


For å redusere risiko for smitte ber vi deg 

- Vaske hendene og bruke hånd-desinfeksjon på venterommet.

- Sitte minst 1 meter fra andre på venterommet

- Møte presis til timen for å begrense tiden på venterommet

- Unngå å ta med pårørende hvis mulig

- Kontakt oss via sms/e-post ved henvendelser. 

 

ÅPNINGSTIDER

Stengt i uke 36 og 37 pga ferie. 

Øyelege Harald Guldsten er vikar fra uke 38 med åpningstid to dager hver uke, vanligvis

Torsdag og fredag kl 08:00 - 15:30. 

 

LEGE LINE KVANNLI

Spesialist i øyesykdommer

Studerte medisin ved universitetet i Newcastle, Australia og ble ferdig utdannet lege i 2007. Tok etter dette en mastergrad i øyefaget ved Universitet i Sydney. Ble ferdig spesialist i øyesykdommer i 2015 og har etter dette blant annet jobbet som overlege ved Haukeland sykehus og Molde sykehus.

Kvannli undersøker alle typer øyesykdommer, og er spesielt interessert i øyelokksoperasjoner og grå stær kirurgi.

Publiserte forskningsartikler
1. The Method of En Face Frozen Section in Clearing Periocular Basal Cell Carcinoma
and Squamous Cell Carcinoma


2. Using the Burn Specific Health Scale-Brief as a measure of quality of life after a
burn—What score should clinicians expect?


3. Switching from pro re nata to treat-and-extend regimen improves visual acuity in
patients with neovascular age-related macular degeneration

 

KONTAKT

KONTORADRESSE

Russervegen 5 

7340 Oppdal

POSTADRESSE

Øyelege Harald Guldsten

Postboks 386 Sentrum

7403 Trondheim

+47 40 15 99 95

 

©2020 Oppdal øyeklinikk.